Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

Bilde_ISS_1Det produseres for mye mat i verden!

Overalt skrives det om at det er for mange mennesker og for lite mat i verden. Det er faktisk helt feil! Det produseres allerede mat for flere milliarder mennesker mer enn det finnes på jorden.

Når det produseres for mye mat må produsentene finne en måte å holde prisene høye på. Lakseprodusentene vil gjerne at folk skal tro det er for lite mat i verden, slik at de kan selge laksen dyrere. Vi mener at lakseprodusentene heller burde solgt sunnere laks når prisen er så høy. Det er store problemer med sykdom i lakseanleggene, og i istedenfor for å snakke om at verden mangler mat – noe som ikke er sant – burde lakseprodusentene bruke ressurser på å finne teknologi som reduserer sykdommene.

 

 

SV_ISS_Segl_AInstitutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO
Kontaktperson: Siri Steen Selvig
Telefonnummer: 22854418
E-post: s.s.selvig@sosgeo.uio.no
www.sv.uio.no/iss