NINA – Norsk institutt for naturforskning

Foto: Camilla Næss, NINA.

Foto: Camilla Næss, NINA.

Spiser vi opp naturen?

Verdens befolkning er nå over 7 milliarder mennesker – og alle må ha mat. Hvis alle spiser som oss, må vi ha 3-4 jordkloder til. Blir det plass igjen til andre planter og dyr da?

Verdens befolkning øker, og stadig flere ønsker å spise mer kjøtt, fisk og spennende mat fra andre land. Menneskene legger allerede beslag på mer enn 20% av all planteproduksjon på landjorda. Vi reduserer dermed framtidas økologiske livsgrunnlag. Hva slags mat må vi spise for å bevare det biologisk mangfoldet og vårt eget livsgrunnlag? Kommer algesuppe og billeburger til å være framtidas mat?

 

 

NINA – Norsk institutt for naturforskning
Kontaktperson: Erik Framstad
Telefonnummer: 90799770
E-post: erik.framstad@nina.no
www.nina.no

logoN