Norsk institutt for by- og regionforskning, NIBR

Foto: Pixabay.com

Foto: Pixabay.com

Mat, flom og planlegging

Mange steder i verden må land og mennesker tilpasse seg en verden i endring.

Mer nedbør, flommer, jordskred, jordskjelv, humanitære kriser og andre hendelser krever planer, tiltak og beredskap. Hva har dette å si for landbruk og tilgangen på mat og for resten av samfunnet vårt? NIBR forsker på klimatilpasning i mange land, for å se på hva som gjøres for å tilpasse seg et klima i endring. Hvor skal vi bygge og bo i fremtiden og hvordan kan man planlegge bedre?

 

 

 

LOGO_norsk [Converted]

Norsk institutt for by- og regionforskning
Kontaktperson: Jan-Tore Berghei
Telefonnummer: 95113487
E-post: jan-tore.berghei@nibr.no
www.nibr.no