CICERO, Senter for klimaforskning

2°C: En kritisk klimagrense

Foto: Flickr

Foto: Flickr

Paris 2015: Verdens ledere vedtar at for å unngå farlige menneskeskapte klimaendringer må økningen i den globale middeltemperaturen begrenses til to grader. Aller helst til 1,5 grader.

Hva betyr dette for oss? Hva må skje med utslippene våre? Og hvordan ser en to grader varmere verden ut?

På standen til CICERO Senter for Klimaforskning får du lære mer om:
-Hva en temperaturgrense er og historien bak hvorfor akkurat to grader ble satt som grense i Paris-avtalen
-Klimaet på hver side av temperaturgrensene: Hvilke konsekvenser vi forventer i en to og 1,5-grader varmere verden
-Karbonbudsjettet vårt og hvordan en utslipps- og samfunnsutvikling i tråd med togradersmålet ser ut

Delta i CICEROs tegnekonkurranse:
«Oslo 2046». Hvordan ser vår energi- og klimavennlige hovedstad ut om 30 år?

Erik Tollefsen
erik.tollefsen@cicero.oslo.no
Tlf. 908 54 963
www.cicero.uio.no

logo_liten_CMYK