UiO – Farmasøytisk Institutt

Sykdom kjenner ingen grenser

Close-up of a clinician holding syringe with medicine

Close-up of a clinician holding syringe with medicine

Vi leser stadig om sykdommer som Ebola, Zika og resistente bakterier. Hva gjør vi for å beskytte oss mot disse og andre sykdommer?

Flere sykdommer som ikke var vanlige i Norge for få år siden har begynt å dukke opp. Hva kan vi gjøre for å hindre at problemene vokser ut av kontroll? Snakk med oss om sykdommer og hvordan vi kan forhindre dem. Test dine kunnskaper om hvor det vokser mest bakterier. Design din egen vaksine. Prøv å utslette verden på 5 minutter. Vinn fine premier ved å delta.

Alexander Åstrand
o.a.h.astrand@farmasi.uio.no
Telefon 92 82 45 32
www.mn.uio.no/farmasi/

MN_FAI_Segl_A