Handelshøyskolen BI

Typisk norsk å være god?

Hvor mye taper Norge på at vi ikke er flinkere til å lytte til og lære av andre land?

Foto: Torbjørn Brovold

Foto: Torbjørn Brovold

Er det typisk norsk å være god? Eller har vi noe å lære av for eksempel kinesere?
Hvorfor kan det være smart for norske sjefer å tenke store globale tanker i stedet for små, norske og lokale tanker?

BI inviterer deg til å løse noen oppgaver som utfordrer deg til å tenke på tvers av landegrenser:
•    Hvor kommer strømmen fra?
•    Hvilke land tjener penger på en iphone?
•    Hvem bestemmer hvor klærne dine kommer fra og hva de koster?
•    Hvor lokalt er egentlig et lokalsykehus?
•    Hvor mye taper Norge på at sjefer og politikere tenker for mye norsk og for lite globalt?

Professor Jan Ketil Arnulf ved BI er faglig ansvarlig for BIs test «Ledelse på tvers av grenser».

Audun Farbrot
Tlf. 46410230
audun.farbrot@bi.no
www.bi.no/bizreview/

BI-logo_stor