HiOA – AFI, Arbeidsforskningsinstituttet

Kan vi ha bedre hjerner?

Ny teknologi vil gjøre oss smartere og mer kreative. Vil det også forandre hvem vi er?

colorbox.com

colorbox.com

Virtuell virkelighet (VR), er en computerteknologi som gjenskaper et tredimensjonalt miljø. VR kan bli brukt til å forbedre hvordan vi lærer, husker, visualiserer og tenker, og dermed revolusjonere hvordan vi bruker hjernen. Andre eksempler på slike teknologier er hjernestimulering og ‘smarte piller’. Felles for disse teknologiene er at vi vet lite om langtidsvirkninger og hvordan de vil endre samfunnet og oss selv. Det er dette prosjektet ‘Naturalness in Human Cognitive Enhancement’ (HCENAT) skal se nærmere på.

 

Anders Braarud Hanssen
anders.b.hanssen@afi.hioa.no
Tlf. 41477096
www.hcenat.zcu.cz/

_AFI_logo_standard_NO_org

Artboard 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Norway+Grants+EPS