UiO – Institutt for biovitenskap – Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis

Pestgåten

Illustrasjon: Per larsen

Det kom et skip til Bjørgvin i 1349… Slik begynner historien om Svartedauden i Norge. Men hva var egentlig Svartedauden og hvordan kom den hit?

Svartedauden var et stort utbrudd av sykdommen pest som igjen skyldtes bakterien Yersinia pestis – som vanligvis finnes i smågnagere. For å forstå hvordan sykdommen kom til Europa må vi reise til Asia og studere smågnagere, lopper og klima.

Bli med oss på oppdagelsesferd for å kartlegge hvor Svartedauden kom fra og hjelp oss med å forhindre fremtidige sykdomsutbrudd.

Vi har premier til de flinkeste forskerne!

Nils Chr. Stenseth
n.c.stenseth@ibv.uio.no
Telefon 22854584
www.mn.uio.no/ibv/

MN_BIOVITEN_Segl_A_cmyk

 

cees-black-303px