UiO – Institutt for geofag

Hvordan flytter klima grenser?

Foto: Nils Roar Sælthun, Geo/UiO

Foto: Nils Roar Sælthun, Geo/UiO

Varmere klima har ført til tining av permafrost, mindre snødekke og lengre vekstsesong på høye breddegrader. Grenser flyttes og endringer påvirker vannets kretsløp og sirkulasjonen i atmosfæren.

Hvordan styres klima av sammenhengene mellom bakken og atmosfæren? Hvordan påvirker planter og endringer i vegetasjon dannelsen av skyer? Hvordan påvirker snø og snødekke utstrålingen av varme fra bakken?

De enkelte delene av klima og hvordan de passer sammen lærer du mer om på standen til Institutt for geofag i CIENS-teltet.

Thor A. Thorsen
t.a.thorsen@geo.uio.no
Telefon: 22856654 / 41223956
www.mn.uio.no/geo/

MN_IGF_Segl_A