UiO – Institutt for klinisk medisin

Antibiotikaresistente bakterier—grensen er nådd!

Foto: Forskergruppen for genomdynamikk

Foto: Forskergruppen for genomdynamikk

Noen bakterier holder oss i live, andre gjør oss syke. Hva er egentlig en bakterie?

Denne standen er full av bakterier! Bli med forskerne inn i laboratoriet og møt bakterier av alle slag. Du kan være med å så ut bakterier, få vite hva som gjør oss syke, og hva som skjer når vi bruker for mye antibiotika. I dag bruker vi antibiotika for å ta knekken på de verste bakteriene, men det er ikke lenger alle bakterier som lar seg påvirke. Bakteriene har blitt motstandsdyktige, eller resistente Hva kan vi gjøre? Kom og hør hva forskerne sier om saken!

Guro Flinterud
guro.flinterud@medisin.uio.no
Telefon: 22844690 / 99243106
www.med.uio.no/klinmed

MED_IKM_Segl_A