UiO – Institutt for medisinske basalfag

På tvers av grensene: Fra molekyler til bevissthet

Hjernen lager alle dine opplevelser: Alt du ser, hører, føler, tenker, drømmer og ønsker. Men vitenskapen kan ennå ikke forklare hvordan fysiske hjerneprosesser gir opplevelser.

Vår forskergruppe måler elektriske hjernebølger som forandres fra bevisstløshet til bevisst tilstand. Vi tester teorier om hva bevissthet er og hvordan den kan måles, blant annet med magnetisk stimulering av hjernen. Dette kan hjelpe pasienter i narkose og hjerneskadde som ikke kan vise tegn til bevissthet.

Hos oss kan du se og høre: – Hjernebølger og magnetisk hjernestimulering – Levende hjerneceller som «snakker» med elektriske signaler – Matematiske modeller av hjernens regneprosesser og signaler

Johan Storm
j.f.storm@medisin.uio.no
Telefon 99295763
bevissthetsforum.no