Naturhistorisk museum, UiO

Grenseløse arter?

Foto: Karsten Sund

Foto: Karsten Sund

Kan du gjette fruktene juicen vår er laget av? Kom og smak – og få hjelp av DNA til å bestemme ingrediensene.

DNA kan brukes til å avgjøre hvilke arter vi har å gjøre med – for eksempel når vi ikke klarer å se forskjell på insekter, når fugler får avkom sammen på tvers artsgrenser – eller når vi ikke vet hva maten vår består av. Grenser mellom arter er av mange typer. Hvorfor er det viktig å finne dem, og dermed bestemme artene?

Gunnhild Marthinsen
gunnhilm@nhm.uio.no
Telefon: 22851874 / 99535482
nhm.uio.no

UiO_NHM_Segl_A