NMBU – Institutt for plantevitenskap

Er planter grenseløse?

Kanadagullris, en hageplante på rømmen. Foto: Line Rosef

Kanadagullris, en hageplante på rømmen. Foto: Line Rosef

Ingen planter kan vokse alle steder, men har ulike krav til miljøet. Derfor vokser de i forskjellige naturtyper og i ulike deler av verden.

  • Visste du at trær er tilpasset det klimaet de lever i, og til og med husker klimaforholdene når frøet ble dannet?
  • Visste du at planter kan hoppe over gjerdet og rømme til skogs? Noen av disse hagerømlingene fortrenger de ville plantene.
  • Visste du at planter som fraktes over landegrensene kan spre sykdommer og skadedyr?
  • Visste du at planter setter egne grenser? Planter kan beskytte seg mot inntrengere og kontrollere opptaket av vann og CO2.

Sissel Torre
sissel.torre@nmbu.no
Tlf. Mobil 47602672 og kontor 67232828
www.nmbu.no

nmbu_logo_rgb