NMBU – Institutt for plantevitenskap

Agroøkologi; hvordan arbeide på tvers av faglige og geografiske grenser?

Foto: Anna Marie Nicolaysen

Foto: Anna Marie Nicolaysen

I agroøkologi arbeider vi med hvordan studentene best kan takle lokale og globale utfordringer i møtet mellom natur og samfunn og forsker på deres erfaringsbaserte læring.
Agroøkologi søker helhetlige og gjennomførbare løsninger på utfordringer vi står overfor innen landbruk og matproduksjon verden over.
For å takle miljø- og klimaendringer, som ikke kjenner grenser, erkjenner vi at fremtidsrettede løsninger må innebære faglig og kulturelt mangfold og vektlegge planetens bærekraft. Hvordan utdanner vi for økt miljøbevissthet og handlingskompetanse?  Studenter fra hele verden lærer å samarbeide.  Kan det å lære sammen være avgjørende for vår felles framtid?

Anna Marie Nicolaysen
anna.marie.nicolaysen@nmbu.no
Tlf. 41247835
www.nmbu.no

nmbu_logo_rgb