Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO

Naturen driver ikke grensekontroll

Foto: Alexander Kopatz

Foto: Alexander Kopatz

Det er ikke bare trekkfuglene som beveger seg mellom ulike land og kontinent. Hver dag krysser en rekke levende organismer grensen til landet vårt uten at noen legger merke til det.

Planter og dyr, sopp og bakterier. Noen arter kommer på egenhånd, andre som blindpassasjerer. Noen ønskes hjertelig velkommen; andre er «svartelistet» og sterkt uønsket i Norge.

Brunbjørnene i Pasvikdalen har leveområder som strekker seg naturlig over tre land. Lenger sør har kjempespringfrø, parkslirekne og brunskogsnegl skapt frustrasjon etter å ha invadert hager og naturområder.

Lær mer om grensekryssende arter og forskerne som forsker på dem.

Morten Günther
morten.gunther@nibio.no
Telefon 41909837
www.nibio.no

NIBIO_logo_HORISONTAL_SORT