NILU – Norsk institutt for luftforskning

Finnes det grenser i atmosfæren?

Foto: Ingunn Trones, NILU

Foto: Ingunn Trones, NILU

Hva slags likhet er det mellom solkremen din og ozonlaget? Og bryr forurensningene i atmosfæren seg om grenser?

Ozonlaget er jordas solkrem og «grense» mot de skadelige solstrålene. Hva skjer om ozonlaget blir tynnere, eller får et hull?

Ozonlaget er en del av jordas atmosfære. Atmosfæren er et lag av gasser som omgir planeten vår, og holdes på plass av gravitasjonskreftene. På NILU-standen får du vite hvordan luftforskerne jobber med å finne ut hvilke forurensende stoffer som finnes i atmosfæren, hvordan stoffene krysser landegrensene, og om de er farlige. Det forskerne finner ut, brukes til å sette grenser for hvor mye av de skadelige stoffene det er lov til å slippe ut i lufta.

Christine F. Solbakken
cfs@nilu.no
Telefon 41612181 / 63898077
www.nilu.no

NILU_logo