Norsk institutt for naturforskning, NINA

Kan vi sette grenser for rovdyrene?

Foto: Thomas Strømseth

Foto: Thomas Strømseth

Stortinget har bestemt hvor mange rovdyr vi skal ha i Norge og hvor de skal være. Men rovdyrene krever store leveområder, og de vet ikke hvor myndighetenes grenser går. Er det rimelig å sette slike grenser for rovdyrenes utbredelse i Norge? Hvor mange rovdyr synes du vi bør ha i Norge, og hvor skal de få leve?

Erik Framstad
erik.framstad@nina.no
Telefon 90799770
www.nina.no

logoN