Norsk institutt for vannforskning, NIVA

Stillehavsøstersen invaderer norskekysten

Foto: Eli Rinde, NIVA.

Foto: Eli Rinde, NIVA.

Den er kanskje stum, men stillehavsøstersen lager likevel bråk i norske farvann. Kanskje blir løsningen at vi må spise den?

Stillehavsøsters er en art østers som forekommer naturlig i det nordlige Stillehavet fra Japan til Beringstredet. I norske farvann er den derimot uønsket, siden den kan ha en negativ effekt på biologisk mangfold generelt, og fordi den kan fortrenge lokale arter som benytter de samme leveområdene som denne arten. Frem til 2007 var det offisielt kun registrert to funn av frittlevende stillehavsøsters i Norge. Nå finner vi denne uønskede gjesten spredt langs hele Sørlandskysten og enkelte steder på Vestlandet, iblant i høye tettheter.

Vi står med andre ord overfor en invasjon. Spis dem! oppfordrer forskerne – men husk å sjekke blåskjellvarselet først, og ikke spis skjell fra områder med mye måkeskitt eller alger.

Harald B. Borchgrevink
hbo@niva.no.
Mobil: 40615026
www.niva.no

NIVA_logo_norsk-fullt navn