Transportøkonomisk institutt, TØI

Hvor fort er for fort?

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Det finnes grenser. Spesielt i trafikken! Men hvor går grensene og hvorfor har noen bestemt at de skal gå akkurat der. Hvorfor er det 30-grense ett sted og lov å kjøre 80 eller 110 km/t et annet sted? Hvorfor må man være 18 år for å kjøre bil og 16 for å kjøre lett motorsykkel? Kan syklister sykle på alle veier eller finnes det grenser de må forholde seg til? Og hvor går grensa for hva miljøet kan tåle av utslipp fra trafikken?

Kom til TØIs stand i CIENS-teltet der du finner svar på dette og mye annet!

Vivill Vinsrygg
e-post: vvi@toi.no
Mobil: 95 700 450
www.toi.no

TØI LOGO FOR SOSIALE MEDIER