UiO – Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Hva er et spøkelse?

Foto: Norsk Folkeminnesamling, UiO

Foto: Norsk Folkeminnesamling, UiO

Var spøkelsene annerledes før enn nå? Hvor går grensene mellom viten, tro og overtro? Hvem skaper disse grensene?

Som kulturhistorikere er vi opptatt av møter mellom ulike virkeligheter og grensene som trekkes mellom dem. Vi er også opptatt av hvordan vitenskapen selv er med på å skape disse grensene. Hos oss kan du prøve deg som kulturhistoriker! Hva finner du i arkivet om spøkelser, haugmenn, deildegaster og andre skrømt? Kanskje vil du hjelpe oss å samle inn en spøkelseshistorie? Hvilke spørsmål kan vi som forskere stille til nåtidens og fortidens spøkelser?

Åmund Norum Resløkken
a.n.reslokken@ikos.uio.no
Telefon: 40068751
www.hf.uio.no/ikos/

HF_IKOS_Segl_A