UiO – Institutt for helse og samfunn

Prøv deg som sykepleier eller lege

sonosim

Foto: SonoSim

Hva skjer i kroppen når du får en skade eller blir syk? På denne standen kan du lytte etter hjerteslag og lungelyder på en simuleringsdukke.
Med ultralydsimulator kan du se inn i deler av kroppen og få opp bilder av en tenkt skade eller sykdom.
Vi lager scenarioer for sykepleiere og leger slik at de kan trene på ulike ferdigheter i behandling av pasienter.
Samtidig forsker vi på hvordan slik trening kan bidra til at helsepersonell blir dyktigere i praksis.

 

 

Anbjørg Kolaas
anbjorg.kolaas@medisin.uio.no
Tlf. 22850505 og mobil 97033535
www.med.uio.no/helsam

MED_IHS_A