UiO – Institutt for helse og samfunn

Beveg deg som i fremtiden

Hvordan er det å bli eldre og bevege seg med begrensninger?

Foro: Øystein Horgmo, UiO

Foro: Øystein Horgmo, UiO

Ta på deg utstyr som gjør at du opplever hvordan en eldre og stivere kropp påvirker balanse og bevegelighet. Du kan blant annet gjøre balansetesten «flamingo» for å oppleve forskjellen på å være deg i dag og som «gammel». Spør forskerne om hva du kan gjøre for å unngå redusert funksjon i fremtiden.  Redusert styrke og nedsatt bevegelighet påvirker balanse, og dette er noen av de viktigste grunnene til at eldre opplever at de blir mer avhengige av andre.

 

 

 

 

Anbjørg Kolaas
anbjorg.kolaas@medisin.uio.no
Tlf:22850505 og mobil 97033535
www.med.uio.no/helsam/

MED_IHS_A