UiO – Psykologisk institutt

Mennesker på flukt

Foto: Colourbox.com

Foto: Colourbox.com

Mennesker har alltid krysset landegrenser og funnet seg til rette på nye steder, med nye mennesker, kulturer og språk. Dette er vanskeligere når det skjer på grunn av flukt.

I Psykologisk institutts telt «Mennesker på flukt» kan du oppleve litt om hvordan det er å komme til et nytt land, uten å kunne språket og kulturen. Hvordan kan du gjøre deg forestått ved hjelp av tolk? Hvordan forklare en politibetjent i et fremmed land at du trenger opphold og beskyttelse? Hør om enslige mindreårige asylsøkeres opplevelser og om flyktningers erfaringer med brudd på menneskerettigheter. I flyktningeteltet finner du aktiviteter og oppgaver om psykologiske utfordringer med å være ny i et fremmed land.

Svein Harald Milde
s.h.milde@psykologi.uio.no
Tlf. 22845103 og mobil 91777591
www.sv.uio.no/psi/

SV_PSYK_Segl_A