For utstillere

Bli utstiller på Forskningstorget 2017

Deltagelse på Forskningstorget er en unik mulighet til å vise frem sin forskning til et bredt publikum. Påmeldingsfrist 10.mai.

Om Forskningstorget

Forskningstorget i Oslo er det største av over 1000 enkeltarrangementer under de årlige, landsomspennende Forskningsdagene. Forskningsdagene 2017 er fra 20. september til 1. oktober, og har sitt sekretariat i Forskningsrådet.

Årets tema er: Verdier

Forskningstorget arrangeres av Universitetsalliansen OSLO, og koordineres av en prosjektgruppe bestående av representanter fra hver av de tre medlemsinstitusjonene; Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (prosjektledelse), Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Hovedmål

 • Skape begeistring og forståelse for forskning
 • Redusere avstanden mellom forskere og allmennheten
 • Formidle hva forskning og dens resultater betyr for oss i det daglige liv
 • Vise sammenhengen mellom forskning, innovasjon og næringsliv
 • Vekke medienes interesse for forskning og forskningsresultater
 • Bidra til rekruttering av forskere

Målgrupper

 • Barn
 • Ungdom (videregående skole)
 • Lærere
 • Familier
 • Nysgjerrige voksne
 • Presse
 • Forskningsmiljøer