Beredskapsplan ved behov for krisehåndtering

Ved EVAKUERING av plassen er følgende ansvarlig for de forskjellige evakueringsmulighetene:

 • Eivind Norum – ansvarlig for evakueringen og har kommandoen
 • Berit Rødsand utgang venstre side via bakhagen og ut til Kristian August gt.
 • Jon Vollset utgang høyre side via bakhagen og ut til Kristian Augusts gt.
 • Asta Kristiansen – ut på Karl Johans gt og ned mot Stortinget
 • Andrè Alfredsen – ut på Karl Johan gt og opp mot Slottet
 • Berit NMBU – ansvarlig for å tømme Miniskapern og lose barna ut til den mest naturlige utgangen av torget. (avhengig av hvor hendelsen er oppstått)
 • Prosjektgruppen vil bære gule refleksvester og vi har en megafon tilgjengelig

Hvis evakuering blir nødvendig: (Gjelder funksjonærer/utstillere og medhjelpere):

 • Ved evakuering oppsøk nærmeste person med gul refleksvest og følg anmodning fra vedkommende.
 • Prosjektgruppen skal ha en sikkerhetsbrief på plassen fredag morgen 23. sept med sikkerhetsrådgivere.

Ved brann:

 • Evakuere
 • Varsle
 • Slukke
 • Tlf.: Brann 110

Brannslukningsapparat finnes i følgende boder:
Bod nr: 1
Bod nr: 4
Bod nr: 6
Bod nr: 10
Bod nr: 12
Bod nr: 13
Bod nr: 16
Bod nr: 22
Bod nr: 28
Bod nr: Miniskapern
Bod nr: 32
Bod nr: 33
Oversiktskart over boder.

 • Brannteppe finnes i Miniskapern og i Informasjonsboden (13)
  Vurder situasjonen og tilkall brannvesenet om nødvendig.
 • Lett brennbare materialer ikke skal oppbevares i nærheten av lysrigg, varme lamper/pærer
 • Ved brann eller utrykning til noen av universitetets bygninger skal plassen ryddes for folk. Prosjektgruppen sørger for dette etter oppsatt plan. Utrykningskjøretøyer kan, hvis nødvendig, kjøre ned telt og lignende som kan stå i veien for kjøretøyet. Repoet rundt Universitetsplassen skal til enhver tid være fri for ting som kan hindre uttrykning til bygningene.

Nødnummer:

 •  Ambulanse 113
 • Legevakt 11 61 17

Ved ulykker:

 • Få oversikt over situasjonen
 • Gi førstehjelp i den grad du har kompetanse til det
 • Gi også beskjed til Informasjonsboden om ulykken
 • Det er førstehjelpsskrin i Informasjonsboden.
 • Vi vurderer om det er behov for lege/ambulanse

Husk: Det kan være helsepersonell i noen av bodene gi derfor beskjed til Informasjonsboden (13), så kan vi tilkalle helsepersonell. Det finnes en hjertestarter på plassen.

Hjertestarter: Finnes på vegg innenfor kjellerdøren på høyre side av Aulatrappa. Infoboden har tilgang til bygg.

Savnet barn el. foresatte.

Barn som kommer vekk fra sine foreldre/foresatte tas med til informasjonsboden. Det samme gjøres med foresatte. Det iverksettes kontroll ved alle «utganger» fra torget. Søk av boder gjennomføres og speakeranlegg benyttes.

Ved savnet hendelse:

 • Kontakt infoboden snarest
 • Ta med barn el. foresatt til infoboden
 • Få informasjon om kjennetegn. Som navn, kjønn, alder, farge på bekledning, hårfarge osv.
 • Infoboden vurderer om politi skal kontaktes.

Bortvisning av «uønskede elemeter på plassen»:

 • Ta kontakt med Informasjonsboden.
 • Hun/han som er på vakt vil ta ansvar for at uønskede elementer blir fjernet fra plassen, enten ved å tilkalle våre egne vakter, politi eller andre.
 • Ved truende/voldelig opptreden varsles nødetat og vakt og alarmsentral UiO
 • Det skal alltid være to stk til stede ved slike situasjoner
 • Tlf.: Politi: 112 eller 02800

Trussel mot Forskningstorget eller bygninger el. i nærheten av Universitetsplassen

 • Prosjektgruppen skal til enhver tid vurdere trusselen, følge opp påbud fra politi og agere slik det virker mest fornuftig.
 • Det er ikke alltid det er mulig å oppnå kontakt med myndighetene.
 • Det blir prosjektgruppen som til enhver tid skal ta avgjørelser i trusselsituasjoner vist ingen annen beskjed blir gitt.

Pressehåndtering

Ved spørsmål fra pressen i forbindelse med ulykker, brann og lignende skal kun prosjektleder Eivind Norum, tlf. 91741091 uttale seg. Det er kun han som skal håndtere pressen i krisesituasjoner hva Forskningstorget angår.

Dokumentet som pdf-fil.