Beredskapsplan ved behov for krisehåndtering

BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER, BRANN OG LIGNENDE – FORSKNINGSTORGET 2017

Ved EVAKUERING av plassen er følgende ansvarlig for de forskjellige evakueringsmulighetene:

 • Eivind Norum – ansvarlig for evakueringen og har kommandoen
 • Berit Rødsand utgang venstre side via bakhagen og ut til Kristian August gt.
 • Jon Vollset utgang høyre side via bakhagen og ut til Kristian Augusts gt.
 • Andrè Almås Christiansen – ut på Karl Johans gt og ned mot Stortinget
 • Andrè Alfredsen – ut på Karl Johan gt og opp mot Slottet
 • Berit Hopland – ansvarlig for å tømme Miniskapern og lose barna ut til den mest naturlige utgangen av torget. (Avhengig av hvor hendelsen er oppstått).

Prosjektgruppen har en egen brief på Universitetsplassen fredag morgen (22.september) med sikkerhetsrådgivere.

VED BRANN:

Evakuere
Varsle
Slukke
Tlf.: Brann 110

 Brannslukningsapparat finnes i følgende boder:

Bod nr: 1
Bod nr: 4
Bod nr: 6
Bod nr: 10
Bod nr: 11 (infobod)
Bod nr: 13
Bod nr: 16
Bod nr: 19
Bod nr: 28
Bod nr: 26 Miniskaper’n
Bod nr: 28
Bod nr: 29
Brannteppe finnes i Miniskaper’n (26) og i Informasjonsboden (11). Vurder situasjonen og tilkall brannvesenet om nødvendig.

Lett brennbare materialer skal ikke oppbevares i nærheten av lysrigg, varme lamper/pærer. 

Ved brann eller utrykning til noen av universitetets bygninger skal plassen ryddes for folk. Prosjektgruppen sørger for dette etter oppsatt plan. Utrykningskjøretøyer kan, hvis nødvendig, kjøre ned telt og lignende som kan stå i veien for kjøretøyet. Området rundt Universitetsplassen skal til enhver tid være fri for ting som kan hindre uttrykning til bygningene.

Tlf.: Ambulanse 113/legevakt 11 61 17

VED ULYKKER:

 • – Få oversikt over situasjonen
 • – Gi førstehjelp i den grad du har kompetanse til det
 • – Gi også beskjed til Informasjonsboden om ulykken
 • – Det er førstehjelpsskrin i Informasjonsboden.
 • Vi vurderer om det er behov for lege/ambulanse
 • Husk: Det kan være helsepersonell i noen av bodene gi derfor beskjed til Informasjonsboden (11), så kan vi tilkalle helsepersonell. Det finnes en hjertestarter på plassen.

 BORTVISING AV UØNSKEDE ”ELEMENTER” FRA PLASSEN

Ta kontakt med Informasjonsboden. Hun/han som er på vakt vil ta ansvar for at uønskede elementer blir fjernet fra plassen, enten ved å tilkalle våre egne vakter, politi eller andre. Ved truende/voldelig opptreden varsles infoboden som igjen varsler nødetater og vakt og alarmsentralen ved UiO . Det skal alltid være to stk. til stede i slike situasjoner

Tlf.: Politi: 112 eller 02800

TRUSSEL MOT FORSKNINGSTORGET ELLER BYGNINGER OL. I NÆRHET AV UNIVERSITETSPLASSEN

Prosjektgruppen skal til enhver tid vurdere trusselen, følge opp påbud fra politi og agere slik det virker mest fornuftig. Det er ikke alltid det er mulig å oppnå kontakt med myndighetene i en trusselsituasjon. Det blir prosjektgruppen som til enhver tid skal ta avgjørelser i trusselsituasjoner hvis ingen annen beskjed blir gitt

PRESSEHÅNDTERING:  Alle presse henvises til prosjektleder Eivind Norum i forbindelse med ulykker, brann og lignende. Telefon 917 41 091.  Prosjektleder har ansvaret for å besvare og koordinere pressehenvendelser i forbindelse med Forskningstorget.

Dokumentet som pdf.