Nyttige tips for planlegging av boder

  1. Fokuser på ett tema. Du kan ikke presentere hele fagfeltet ditt inn på 3×5 meter.
  2. Tenk målgruppe! Hvem snakker dere til?
  3. Er det noen å samarbeide med? Flere miljøer i en bod kan fungere godt.
  4. Tenk interaktivitet. Folk vil prøve, ta på, lukte, smake – det holder som regel ikke bare å vise.
  5. Vis frem ting det er lett å forklare hva er. Hvis ikke folk forstår hva dere viser fram, er formidlingen mislykket.
  6. Ikke fokuser for mye på plakater. Kan fungere som grunnlag for diskusjoner og forklaringer, men bruk hovedsakelig bilder.
  7. Vær bevisst i forhold til utdeling av «gadgets». Det lokker folk til boden, men kan veldig lett ta overhånd og ta fokuset vekk fra forskningsformidlingen. Velg i så fall produkter som ikke skaper unødig forsøpling.
  8. Bemanning av bod krever forberedelse! Sørg for at alle kan nok om det dere presenterer, og forbered gjerne spennende historier og enkle forklaringer.
  9. Gjør det lett å bevege seg i boden. Ikke steng inn- og utganger. Inviter folk inn, og bruk gjerne også arealet rett utenfor boden.
  10. Snakk med folk! Publikum er der for å oppleve og snakke med ekte forskere.