Praktisk informasjon – Forskningstorget i 2017

Viktige beskjeder
Viktige beskjeder vil bli gitt via SMS til alle som det har blitt sendt inn telefonnummer på.

Container for nattlagring
Container for oppbevaring av utstyr blir plassert bakgården i bakhagen (bak Aulabygningen), helt oppe ved gjerdet. Husk merking av utstyr – ta med tape, tusj, hyssing til poser og evt. oppbevaringsesker.

Åpningstider for inn- og utlasting:

Torsdag 21.9.: kl. 14.00-20.00 (eller til alle er ferdige med riggingen)
Fredag 22.9.: kl. 08.00 – 08.45 og 1700 – 1800
Lørdag 23.9.: kl. 09.00 – 09.45

I containernes åpningstid vil containere være bevoktet. Utenom disse tidene er containerne låst. Skulle noen ha behov for å komme inn i containerne utenom åpningstiden kontaktes Informasjonsboden.  Vi ønsker at alle har hentet sine ting innen 08.45/09.45. Alle må være klare til å ta imot publikum kl 09.00/10.00.

Kaffe
Vi serverer morgenkaffe både fredag og lørdag fra kl 08.00- 09.00/09.00-10.00 på ”Aulatrappen”. Vi sender SMS når kaffen er klar.

Pizza
Det serveres pizza til alle deltakere under riggingen torsdag. Vi setter opp langbord på plassen og alle er velkommen til pizzagilde kl 1700. SMS sendes ut når pizzaen er på plass.

Kantine
Kantinen i Aulabygningen vil være åpen på fredag og det vil være salg av enkel kantinemat så lenge beholdningen rekker. På lørdag vil kantinen være tilgjengelig for bruk mellom kl 11.00 og 13.00. Det vil IKKE være mulig å kjøpe mat der da. Ta med medbrakt.

Oppbevaring av personlige eiendeler
Vi tilbyr ikke noe sted for oppbevaring av personlige eiendeler. Det er derfor viktig at dere ikke tar med saker og ting av verdi til torget.

Toaletter
Toaletter til bruk for utstillere (ikke publikum) finner dere i Aulabygningen – på vestsiden av bygget.

Søppel
Vi vil ha et crew som plukker søppel og holder det ryddig på plassen, men i egne boder og like utenfor boden, må dere selv sørge for at det er ryddig og pent. Søppel kastes i container i bakgården bak biblioteksbygningen (vestbygningen). Søppelcontainerne er bare ment for restavfall. Rester etter utstillingselementer, brosjyrer, løpesedler ol. skal tas med hjem. Vi har bare begrenset kapasitet, og ber dere innstendig om å respektere dette. Det finnes også noen papircontainere til bruk for små mengder papir/papp. Husk brett sammen esker ol.

Vann
De som har behov for vann kan hente dette i kraner ved trappen Vestbygningen og ved trappen i Aulabygningen

Parkering
Universitetet i Oslo har ingen parkeringsplasser til disposisjon for deltakerne. Vi anbefaler å la bilen stå hjemme disse dagene. Mot avgift kan det parkeres i parkeringshus/parkeringsplasser i nærheten.

Informasjonsboden
I Informasjonsboden vil vi ha et førstehjelpsutstyr tilgjengelig. Aktiviteter i boden som ikke allerede er innmeldt, og som dere ønsker å få annonsert over speakeranlegget, kan dere gi beskjed om i info-boden så snart dere har det klart. Vi har Forskningstorgbrosjyrer til utdeling i info-boden. Alle ansvarlige for Forskningstorget vil være utstyrt med samband. Alle spørsmål, store og små, går via den som til enhver tid bemanner info-boden. Hun/han kanaliserer forespørsler videre til rette vedkommende. Har du bruk for hjelp til stort eller smått så skal Info-boden kontaktes. Prosjektgruppen ”eier” crewet og bestemmer hva de til enhver tid skal gjøre.

Utsjekking
Etter nedrigg lørdag ettermiddag skal boden sjekkes ut. Det betyr at representanter for boden sammen med en fra prosjektgruppen sjekker at korrekt antall møbler står igjen og at det ellers er ryddig og rent. Slå sammen bord og stoler, og fjern alt søppel. Store kartonger, utstillingsgjenstander dere ikke skal bruke mer, brosjyrer som ikke skal brukes igjen og lignende må dere ta med hjem.

VIKTIGE TELEFONNUMME

POLITI 112
BRANN 110
AMBULANSE 113

Ved brann/ulykker skal Informasjonsboden kontaktes umiddelbart samtidig som dere setter i gang tiltak som slukking av brann, førstehjelp og lignende.
Se beredskapsplan.

Vekter/vakthold
Om nettene vil vektere passe området.Vi anbefaler at verdifulle gjenstander tas ut av boden og låses inn i container om natten.

Dette dokumentet kan også lastes ned som pdf.