Antibiotikaresistens – vi må alle spille på lag!

Antibiotika er en begrenset og ikke-fornybar ressurs – høyt forbruk er en pådriver for antibiotikaresistens. Antibiotika er en begrenset og ikke-fornybar ressurs – høyt forbruk er en pådriver for antibiotikaresistens.

Derfor ser vi på alternativer til antibiotika, og du kan også være med å bidra. Noen bakterier holder oss i live, noen få gjør oss syke.I dag bruker vi antibiotika for å ta knekken på bakterier som gjør oss syke, men nå begynner antibiotika å miste virkningen. Bakteriene har blitt motstandsdyktige, eller resistente.

Derfor satser vi på nye oppdagelser og ny innovasjon innen diagnostikk, forebyggelse og behandling. Det gjør vi i tverrfaglige team.Bli med forskerne inn i laboratoriet og møt bakterier av alle slag. Du kan være med å så ut dine egne bakterier, få vite hva som gjør oss syke, og hvorfor det er dumt å bruke mye antibiotika. Og aller viktigst; hva kan du og vi gjøre for å ivareta de gode bakteriene og redusere antibiotika-resistensen? Dette kan vi kun få til om vi spiller på lag.