Bro mot framtida

Bro mot fremtida. Foto: Colourbox

Bioøkonomi handler om å utnytte biologiske ressurser på en bærekraftig måte, slik at vi ikke ødelegger for de som kommer etter oss.

Mye av det vi i dag tenker på som avfall vil i framtiden bli omdannet til verdifulle ressurser. Vi må også bli flinkere til å ta i bruk naturressurser som ikke utnyttes i dag.

Hvor finner vi framtidas naturressurser? Hva gjør vi med skogen og jorda? Lær hva som skiller ulike treslag fra hverandre og hva kan de brukes til. Kom og se eksempler på hva skal vi spise og hva vi kan gjøre med avfallet. Del dine tanker med oss og bygg en bro mot framtida!

  • NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi
  • Kontaktpeson: Morten Günther
  • Telefon: 41909837
  • Epost: morten.gunther@nibio.no
  • www.nibio.no