Forurensede frosker og øyenstikkere

Amalie Liane / Viviane Girardin / NIVA / Wikimedia Commons

Tjern og dammer tar imot avrenning fra bilveier og tunnelvask. Men hva skjer med organismene som lever i vannet?

Rensebasseng for veiavrenning skal fjerne det meste av forurensingen fra biltrafikk og tunnelvask før vannet går videre ut i bekker og vassdrag. Disse dammene er hjemmet til mange organismer og kan vår- og sommerstid se ut som frodige oaser.  Dette kan på avstand se flott ut, men tar man en nærmere titt vil et møkkete vann og en sterk oljelukt møte deg. Hvordan har da organismene som lever i disse dammene det? Amfibier og insekter er verdifulle for å forstå hvordan miljøgifter sprer seg i naturen.

På NIVAs stand vil du få se og høre om rumpetroll og øyenstikkerlarver – og hvordan disse påvirkes av forurensning fra vei.

  • Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
  • Kontaktperson: Harald Bonaventura Borchgrevink
  • Telefon: 40615026
  • Epost: hbo@niva.no
  • www.niva.no