Hva er en god by?

Unsplash

Byen endrer seg hele tiden. Nye hus, veier, sykkelstativ, lekeplasser og t-banestopp bygges. Noe pusses opp, og noe rives og forsvinner.De fleste ønsker at byutviklingen skal gi mer klimavennlige og attraktive byer med levende og trivelige sentrum.

Hvem og hva er det viktig å ta hensyn til når byen skal utvikle seg? De som kjører bil? De som sykler? De som skal handle? Barna? De gamle? Trærne? Hva synes du er en god by? Hva ønsker du mer av på stedet der du bor? Hva ønsker du mindre av?

  • Transportøkonomisk Institutt, TØI
  • Kontaktperson: Vivill Vinsrygg
  • Telefon: 95700450
  • Epost: vvi@toi.no
  • www.toi.no