Hva om roboter blir griske?

Pepper kan gjøre mye spennende! Foto: Troy House – Corbis, Softbank Robotics

Tenk deg maskiner som kan tenke selv, vet hvem de er og har følelser.
Skal de få lov til det? Og hva skal fremtidens selvtenkende roboter mene om rett og galt?

Kan du tenke som en maskin? Kom og løs oppgavene vi har skrevet på dataspråk, med enere og nuller, og finn den skjulte skatten!

Vi lurer på hvordan teknologi kan gjøre livet bedre for syke, gamle eller de som trenger litt ekstra hjelp. Bygg din idé til fremtidens teknologiske hjelpemiddel hos oss!
I år har vi med oss Pepper, vår menneske-store robot, til Forskningstorget.
Pepper jobber sammen med oss på Institutt for informasjonsteknologi på HiOA.
Vi er folk som er nysgjerrige på hvordan vi håndtere en fremtid med selvtenkende roboter. Vi har ikke alle svarene, men håper du har like mange spørsmål som oss!

  • HiOA, Fakultet for teknologi, kunst og design
  • Kontaktperson: Tulpesh Patel
  • Telefon: 96045890
  • Epost: tulpesh.patel@hioa.no
  • www.hioa.no