Hva om skolen ikke fantes?

Foto: Shane Davis Colvin

Et spørsmål det er vanskelig å svare på, men som får oss til å spørre: Hvorfor er skolen viktig? Skolen er mange ting, og alle opplever den ulikt. Men en ting er felles: Skolen er viktig for deg og for fellesskapet. Du lærer det du trenger å vite.

Vi lærer å ta bedre vare på hverandre og samfunnet. Men hvordan kan vi vite hva en god skole og et godt samfunn er? Det er blant annet det våre forskere prøver å finne ut.
På standen vår besøker du en verden der skolen ikke fins, og du kan dele dine tanker om hvorfor skolen er viktig. Vi gleder oss til å diskutere skole med deg!

  • UiO, Det utdanningsvitenskapelige fakultet
  • Kontaktperson: Solveig Bauge Løland
  • Epost: s.b.loland@uv.uio.no
  • Kontaktperson: Kjetil Horn
  • Telefon: 22844883
  • Epost: k.h.hogstad@iped.uio.no
  • http://www.uv.uio.no/