Hvem skal arve hytta?

Foto: Haakon Harriss

Hytter er verdifulle på flere måter. Penger kan deles, men hva med de følelsesmessige verdiene?

Noen verdier kan måles i kroner og øre og deles likt mellom arvinger. Andre verdier handler om familie, minner og tilhørighet til slekt og steder.Hvis hytta selges blir minnestedet borte. Mange søsken eier hytta sammen, men det er ikke alltid en harmonisk løsning. Hvordan kan man unngå at det som var ment å samle familien ender med å skape splid og uenighet?

  • UiO – Sosialantropologisk institutt
  • Kontaktperson: Marianne Lien
  • Telefon: 93208395
  • Epost: m.e.lien@sai.uio.no
  • www.sv.uio.no/sai/