Hvilken verdi har naturen?

Naturen er selve grunnlaget for livet på jorda, også menneskenes liv. Hvordan kan naturens betydning verdsettes for å bli tatt hensyn til i politikken?

Naturen leverer ulike produkter som mat og tømmer, sørger for opplevelser og rekreasjon og sikrer at vi har rent vann, produktivt jordsmonn og andre viktige funksjoner. Men slike viktige funksjoner blir ikke alltid tatt godt nok vare på i politikk og næringsliv. Dersom vi kan beregne naturens verdi i kroner, vil vi da ta bedre vare på den? Eller er naturens verdi så stor og omfattende at dens verdi må anses som absolutt og overordnet alle andre verdier?

  • Norsk institutt for naturforskning, NINA
  • Kontaktperson: Erik Framstad
  • Telefon: 90799770
  • www.nina.no