Hvordan kan hjernen gi opphav til opplevelser?

Alt du føler, ser, hører, tenker, drømmer og ønsker oppstår i hjernen. Men hvordan?Vitenskapen kan ennå ikke forklare dette, men forskerne strever med å finne svar.

Vår forskergruppe tester teorier om hva bevissthet er, og hvordan den oppstår og kan måles. Vi måler elektriske hjernebølger, stimulerer hjernen med magnetisme, og undersøker hvordan hjernens celler og koblinger virker i dyr og mennesker.

Hos oss kan du se og høre:

  •         – Hjernebølger og magnetisk hjernestimulering
  •         – Levende hjerneceller som «snakker» med elektriske signaler
  •         – Matematiske modeller av hjernens regneprosesser og signaler
  •         – Virtuell virkelighet som lar deg oppleve «en annen verden»