Sikre naturverdier

Foto: Nils Roar Sælthun, UiO : Geo

Hvilke verdier ligger i naturen? Hvilke verdier kan være truet av naturen? Hvor er det rent drikkevann og vannkraftsressurser?

Hvilken verdi utgjør isbreene våre? Hvordan kan vi sikre oss mot skred? Hva er konsekvensen av tinende permafrost? Hvordan styres klima av sammenhengene mellom bakken og atmosfæren?

Hvordan utnytter vi ressursene og verdiene i naturen vår best? Kunnskap og forståelse om samspillet og prosessene i naturen gir grunnlag for den beste utnyttelsen av verdiene i naturen. Kom innom standen til Institutt for geofag i CIENS-teltet og snakk med oss om verdiene i naturen.