Små organismer – store verdier

Foto: Colourbox

Fruktbar matjord består av store samfunn av usynlige mikroorganismer. De hjelper planten med godt næringsopptak.Fruktbar matjord består av store samfunn av usynlige mikro-organismer. De hjelper planten med godt næringsopptak.

Vi forsker på hvordan mikroorganismer kan lage sunn landbruksjord fra matavfall. Hensikten er å ta vare på verdifulle ressurser og redusere klimaproblemer fra landbruket. I arbeidet bruker vi DNA og landets største datamaskiner.

Hos oss får du se forskjell på planter som vokser i frisk og syk jord og verktøy forskerne bruker i undersøker av jord. Er du heldig vil du få med deg et par frø – så kan du se hvilke av jordtypene som fungerer best!

  • UiO – Institutt for biovitenskap
  • Kontaktperson: Kamran Shalchian-Tabrizi
  • Telefon: 41045328
  • Epost: kamran.shalchian-tabrizi@ibv.uio.no
  • http://www.mn.uio.no/ibv/