Verdien av å bruke tolk

Tolkens kommunikative kompetanse. Foto: Benjamin A. Ward / HiOA

Når er det virkelig viktig for deg å bli forstått?

Tenk deg at du er et sted hvor alle rundt deg snakker et språk du ikke forstår, og så er du så uheldig å bli syk. Du er helt nødt til å få fortalt til en lege hva som er i veien med deg, men hvordan skal du klare det? Og hvordan skal legen få forklart deg hvilken sykdom du har og hva du bør gjøre?  På standen vår vil du få anledning til å teste ut hvordan det oppleves å forklare noe til en person som ikke snakker samme språk som deg. Du kan prøve dette uten tolk og med tolk!

  • HiOA, Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (HiOA, IST)
  • Kontaktperson: Randi Havnen 67237671
  • Kontaktperson: Gry Sagli 67237640
  • Epost: randi.havnen@hioa.no
  • Epost: gry.sagli@hioa.no
  • www.hioa.no