Vi leter etter gener som kan hjelpe laksen å forsvare seg mot laksevirus

Fisk. Foto: istockphoto

Laksen er av stor økologisk, økonomisk og kulturell verdi. Derfor er det viktig at fisken er frisk. Virussykdommer hos laks er en stor utfordring for oppdrettsnæringen.

Virussykdommer hos laks er en stor utfordring for oppdrettsnæringen.
MikroRNA (miRNA) er små RNA-molekyler som regulerer viktige prosesser i cellene, inkludert immunforsvaret. Noen miRNA-gener spiller en viktig rolle i virus-vert interaksjoner hos høyerestående virveldyr. Om dette gjelder for laks vet vi foreløpig lite om.

Vi forsker på miRNA-gener som er direkte involvert i, og som modulerer immunsystemet i laks.  Slik kan vi forstå de molekylære detaljene i sykdomsmekanismer og finne bedre metoder for å bekjempe virusinfeksjoner hos laks.

  • HiOA, Fakultet for helsefag
  • Kontaktperson: Rune Andreassen
  • Telefon: 67236274
  • Epost: Rune.Andreassen@hioa.nowww.hioa.no
  • www.hioa.no